עמליה רוזנבלום

תסריטאים(טלוויזיה וקולנוע), עיתונאים, סופרים ומשוררים, הרצאות(מרצים ומנחים).