אסתי נמדר - תמאם

תסריטאים(טלוויזיה וקולנוע), עורכים(טלוויזיה וקולנוע).