גל גבאי

עיתונאים, מגישים(טלוויזיה וקולנוע), הרצאות(מרצים ומנחים).