לינוי בר גפן

מגישים(טלוויזיה וקולנוע), עיתונאים, הרצאות(מרצים ומנחים).