ליאורה קמינצקי

תסריטאים(טלוויזיה וקולנוע), במאים(טלוויזיה וקולנוע), עורכים(טלוויזיה וקולנוע).