ליאור שליין

מגישים(טלוויזיה וקולנוע), מנחים, טלוויזיה וקולנוע.