ליאור שליין

מגישים(טלוויזיה וקולנוע), מנחים, טלוויזיה וקולנוע.

ליאור שליין

צלם - ניב עשת כהן