מירי לזר

במאים(תיאטרון), מוסיקאים, עורכים(טלוויזיה וקולנוע).