רענן שקד

עיתונאים, עורכים(טלוויזיה וקולנוע), הרצאות(מרצים ומנחים).