דר' רוית גור לינדנברג

הרצאות(מרצים ומנחים), מרצים ומנחים.