רוני קובן

עיתונאים, במאים(טלוויזיה וקולנוע), תסריטאים(טלוויזיה וקולנוע), הרצאות(מרצים ומנחים).