אביב פרנקל

הרצאות(מרצים ומנחים), מרצים ומנחים, עיתונאים, מגישים(טלוויזיה וקולנוע).