עומר ברק

תסריטאים(טלוויזיה וקולנוע), עיתונאים, טלוויזיה וקולנוע, מרצים ומנחים, הרצאות(מרצים ומנחים).