אסי צובל

שחקנים(שחקנים), שחקנים, מגישים(טלוויזיה וקולנוע), תסריטאים(טלוויזיה וקולנוע), במאים(טלוויזיה וקולנוע).