ורד לי

מנחים, מרצים ומנחים, הרצאות(מרצים ומנחים), עיתונאים.