יוגב יפת

במאים(טלוויזיה וקולנוע), תסריטאים(טלוויזיה וקולנוע), במאים(תיאטרון), שחקנים, שחקנים(שחקנים).