אלירז שדה

מגישים(טלוויזיה וקולנוע), שחקנים, שחקנים(שחקנים).