עידו רוזנבלום

מגישים(טלוויזיה וקולנוע), במאים(טלוויזיה וקולנוע), תסריטאים(טלוויזיה וקולנוע).