פאולה רוזנברג

הרצאות(מרצים ומנחים), סדנאות(מרצים ומנחים), מגישים(טלוויזיה וקולנוע).