יגאל רביד

הרצאות(מרצים ומנחים), מרצים ומנחים, מגישים(טלוויזיה וקולנוע), עורכים(טלוויזיה וקולנוע).