קובי אריאלי

עיתונאים, מגישים(טלוויזיה וקולנוע), סופרים ומשוררים, הרצאות(מרצים ומנחים), מופעים(מרצים ומנחים).