ד"ר, עו"ד, סופר ומשורר חיים שטנגר

הרצאות(מרצים ומנחים), סופרים ומשוררים.