עמית ליאור

תסריטאים(טלוויזיה וקולנוע), במאים(טלוויזיה וקולנוע).