מאיה שעיה

מחזאים(תיאטרון), במאים(תיאטרון), במאים(טלוויזיה וקולנוע), תסריטאים(טלוויזיה וקולנוע).