רוני ניניו

במאים(תיאטרון), במאים(טלוויזיה וקולנוע), הרצאות(מרצים ומנחים).