שרית חיימיאן

במאים(טלוויזיה וקולנוע), עורכים(טלוויזיה וקולנוע).