שרון בר זיו

במאים(טלוויזיה וקולנוע), תסריטאים(טלוויזיה וקולנוע).