מיכל ינאי

שחקנים, שחקניות(שחקנים), מגישים(טלוויזיה וקולנוע), במאים(טלוויזיה וקולנוע).