מירב בטיטו

עיתונאים, מגישים(טלוויזיה וקולנוע), הרצאות(מרצים ומנחים), מרצים ומנחים.

מירב בטיטו

נושאי ההרצאות

-          נטושי מרוקו – פרשת הסלקציה ביהדות המגרב בשנות החמישים והשלכותיה על הבעיה המזרחית בישראל.

-          פרשת קצב – נשיא ראשון בישראל על ספסל הנאשמים: מאחורי הקלעים.

-          פליטים ומבקשי מקלט בישראל – על התעלמות, שילוב וגירוש.

-          הון שלטון ועיתון: כלים שלובים או קוים מקבילים?

-          הוצאת ילדים מרשות הוריהם – של מי הילדים האלה לעזאזל?

-          הרב פינטו: מאחורי הקלעים של חצר הרב.

-          האח הגדול: תפקידה של העיתונות כמובילת תרבות. 

-          ארץ נעדרת, הפריפריה בישראל.

-          מדינת רווחה: על הפרטה, על מדיניות ואובדן ערכים.

-          פרשת גואל רצון – על נשותיו לפני ואחרי החיים בצילו.

 

לביוגרפיה של מירב בטיטו >>