גלית ברמן

הרצאות(מרצים ומנחים).

גלית ברמן

גלית ברמן

ההרצאה של גלית נוגעת בשאלות לכאורה כל כך שגורות.

 ככל שהופכים בהן הן נדמות מורכבות ומרתקות מאדם לאדם. איפה הכח נמצא ובידי מי?

מי ייתן לנו את העוצמה הזו שכולנו רודפים אחריה?

במי באמת אנחנו עסוקים?

מי מנהל אותנו? מה מנהל אותנו?

מה זו הצלחה בעיני אנשים בסביבתנו? ובעיננו?

מהו הון אנושי? מה זאת אומרת לחוות חולשה ומתי המירוץ של החיים נרגע, נפסק ()ואם בכלל.

אנחנו מנוהלים רוב הזמן על ידי אסטרטגיות - סיפורים ודפוסי חשיבה. מה באמת שייך לנו ומה מגיע ״שתול״ בתרבות שבה גדלנו?

מהו המנוע שדוחף אותנו?

איך מסבירים את הפער בין מה שקורה לי בחוץ למה שמתחולל בי פנימה?

מה עומד מאחורי מילים כמו ״למה״ כסף״ ומה צריך לדעתנו לקרות כדי שיהיה לנו קצת ״שקט״.

ההרצאה מלווה בסיפורים ובדוגמאות מתוך הפרקטיקה.גלית ברמן. מזה 18 שנה מייעצת לאנשים בארץ והעולם בתחומים שונים מהתחום העסקי והפרטי