גלית ברמן

הרצאות(מרצים ומנחים).

גלית ברמן

גלית ברמן

במי באמת אנחנו עסוקים?

איפה הכח נמצא ובידי מי?

מה זה אומר ״לחיות את החיים״?  אסטרטגיות, סיפורים, סרטים ודפוסי חשיבה מנהלים אותנו ואנחנו חושבים שזו המציאות. 

מה באמת שייך לנו ? ממי ירשנו את זה  ואיך זה בא לידי ביטוי ?

איך מסבירים את הפער בין מה שקורה לי בחוץ למה שמתחולל בי פנימה?

ההרצאה מלווה בסיפורים ובדוגמאות מתוך הפרקטיקה.גלית ברמן. מזה 18 שנה מייעצת לאנשים בארץ ובעולם בתחומים שונים מהתחום העסקי והפרטי.