יעל דן

עיתונאים, מגישים(טלוויזיה וקולנוע), הרצאות(מרצים ומנחים).

יעל דן

יעל דן

נושאי ההרצאה:

הטיפול התקשורתי בעברות מין:

האם התקשורת מחפשת את הסנסציוני וה״ צהוב״ או שהיא עושה עבודה חשובה במלחמה בעבירות המין? מה חלקה של התקשורת במלחמה הזו?

דילמות ממקצועיות בתוכניות האקטואליה:

האם וכיצד על התקשורת לטפל בנושאים רגישים כמו: אונס, הטרדות מיניות, שכול וכדומה. 

נשים בתקשורת:

על חוויות האישיות של יעל דן כאשה בתקשורת.עד כמה יש באמת שוויון הזדמנויות לנשים בתקשורת: