יגאל רביד

הרצאות(מרצים ומנחים), מנחים, מגישים(טלוויזיה וקולנוע), עורכים(טלוויזיה וקולנוע).